level02

Adatvédelmi tájékoztató - Feliratkozás hírlevélre

Ön nevének és email-címének megadásával, valamint weboldalunkon a FELIRATKOZÁS gombra klikkeléssel előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön által megadott e-mail-címre a ProComp Számítástechnikai Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3., Cg. 20 09 060004, képviseli: Simon Zoltán és Nagy András ügyvezetők) elektronikus hírlevelet küldjön. A hírlevélről való leiratkozás lehetősége biztosított. A hírlevélre való feliratkozással Ön, mint érintett továbbá elfogadja az alábbi adatkezelési tájékoztatást.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a) pontján alapul, összhangban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Az adatkezelés jogalapja: az érintett határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, konkrét és önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja: hírlevél küldéséhez szükséges adatbázis fenntartása, közvetlen üzletszerzési célú elektronikus hírlevél küldése végett. Az adatkezelés köre: az érintett neve, e-mail-címe. Az adatkezelő véglegesen törli az érintett adatait, amennyiben az a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását visszavonja (leiratkozik a hírlevélről), vagy egyébként tiltakozik adatai itt meghatározottak szerinti kezelése ellen.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így az érintett kérésének teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek teljesülése esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

adatvedelem01

proc szechenyi

ProComp Kft. - integrált ügyviteli rendszerbevezetés

szechenyi 2020 banner